image1 image2 image3
logo

Pers en publiciteit

Opening van de Nacht van het Dorp in America

 

Opening van de Nacht van het Dorp in Helden

De Nacht van het Dorp bij gemeenschapshuis 't Kerkeböske

Opnames Omroep P&M bij De Nacht van het Dorp in Helden 

Effe Pauze; Nacht van het Dorp in Helden

De eerste editie van de Nacht van het Dorp in Helden, omroep P&M

De Nacht van het Dörp in Helden ondersteund door Rabobank

Helden opent haar deuren in de nacht van 29 oktober tijdens de Nacht van het Dörp met steun van Rabobank Peel, Maas en Leudal. De Rabobank draagt onder andere € 1.000,- bij aan het initiatief waarbij het hele dorp eigenlijk haar deuren opent. JongNL Limburg krijgt daarmee de erkenning, als jeugdorganisatie, maatschappelijk betrokken te zijn.

De organisatie van de Nacht van het Dörp is blij met de ondersteuning door Rabobank Peel, Maas en Leudal. “Met name het feit dat we op een vernieuwende manier bedrijven, verenigingen en particulieren bij elkaar brengen was voor Rabobank reden ons initiatief te steunen. Met de bijdrage zijn we nóg beter in staat een professioneel en aansprekend evenement op te zetten in Helden.”

De bijdrage van Rabobank Peel, Maas en Leudal is afkomstig uit het Fonds Maatschappelijke Projecten. Dit fonds is specifiek bedoeld voor nieuwe maatschappelijke initiatieven in het werkgebied van de bank. In 2016 is er € 200.000,- beschikbaar gesteld voor dergelijke initiatieven.


RBBNK041016-0053


Nacht van het Dorp Herkenbosch op TVellef

 
persbericht Nacht van het Dorp Herkenbosch

JongNL brengt bedrijven en verenigingen bij elkaar
‘De Nacht van het Dorp’ in Herkenbosch

De jeugd- en jongeren organisatie JongNL neemt het unieke initiatief om in een dertigtal plaatsen in Limburg met concrete verbindende activiteiten het voortouw te nemen, bij het bevorderen van de de sociale cohesie en de ‘burgerparticipatie’, zoals door Koning Willem-Alexander in de Troonrede benoemd.

Het instrument dat JongNL daarvoor ontwikkelt heeft heet ‘De Nacht van het Dorp’. ‘Verenigingen, maatschappelijke organisaties en bedrijven uit Herkenbosch zijn benaderd om allemaal op zaterdagavond 27 september de deuren open te zetten voor alle inwoners van hun dorp. Ook individuele inwoners die iets willen laten zien, bijvoorbeeld een handweefster, verschillende kunstenaars en de stichting Postvriend, zijn aangehaakt bij het initiatief. In totaal zijn 32 bedrijven, organisaties en verenigingen die meedoen’, aldus Leon Hoenen coördinator van JongNL.

Lees het hele persbericht.

DDL Budschop 

 


DDL Beesel

 

 

Uniek initiatief van JongNL in twintig Limburgse plaatsen:

Gemeenschapsparticipatie via ‘De Nacht van het Dorp’

1. [Wie]
De jeugd- en jongerenorganisatie JongNL neemt het unieke initiatief om in een twintigtal plaatsen in Limburg met concrete verbindende activiteiten het voortouw te nemen, bij het bevorderen van de de sociale cohesie en de gemeenschapsparticipatie, zoals door Koning Willem-Alexander in de Troonrede benoemd.

2. [Wat]
Het instrument dat JongNL daarvoor ontwikkelt heet ‘De Nacht van Ons Dorp’. Verenigingen, maatschappelijke organisaties, particulieren en bedrijven worden benaderd om allemaal op één en dezelfde avond de deuren open te zetten voor alle inwoners van hun dorp of wijk.

3. [Waar]
Iedere inwoner wordt uitgenodigd een kijkje te komen nemen bij alle deelnemers. Ook de vrijwilligers van verenigingen, organisaties en instellingen zijn welkom en krijgen de kans om van elkaar te leren. Doordat de mensen in elkaars keuken kijken, leren ze elkaar beter kennen, wat het samenleven in het dorp zal bevorderen en een start kan zijn voor samenwerking. Ook wordt daarmee de ruimte geboden om concrete, nieuwe initiatieven te ontwikkelen.

4. [Waarom]
De vergrijzing, ontgroening en krimp van de bevolking nemen de komende jaren steeds verder toe. JongNL ziet een nauwere samenwerking tussen verenigingen, maatschappelijke organisaties, bedrijven, gemeente en inwoners als een belangrijke stap op weg naar het behoud van de leefbaarheid in de Limburgse dorpen. JongNL is een maatschappelijke organisatie die in 43 Limburgse kernen vanouds een belangrijke bijdrage levert aan de vorming van jeugd en jongeren. JongNL staat zo midden in de samenleving en neemt daarin zijn verantwoordelijkheid, ook bij het bevorderen van de gemeenschapsparticipatie.

5. [Wanneer]
Dit jaar al wordt gestart met drie try outs: in Budschop [mei], Beesel [september] en Herkenbosch [september]. De ervaringen worden in het projectplan verwerkt, waarna dit verder wordt uitgerold naar een twintigtal Limburgse plaatsen. De coördinatie is in handen van het bureau van JongNL in Melick [www.jongnl.nl]. Ook voorziet het bureau de plaatselijke afdelingen van professioneel materiaal en aankleding, zoals brochures, posters en spandoeken. Speciaal voor dit project is er een website in de lucht nachtvanhetdorp.nl

6. [Hoe]
Mensen die aan ‘De Nacht van het Dorp’ willen meedoen kunnen bij een ondernemer een boekje krijgen met een routeschets of plattegrond en de vermelding van alle deelnemers. De ‘Nacht’ is gratis toegankelijk. JongNL probeert er een avontuurlijke activiteit van te maken met een groot en divers aanbod van deelnemers, aantrekkelijk voor jong en oud. Bij een gewone Open Dag zie je maar één deelnemer; nu ben je op tal van verschillende adressen welkom in die speciale ‘nacht’. ‘Je weet waar je aan begint maar niet met welke contacten en vervolgafspraken je terugkeert’.

7. [Meer info]
Wie wil aanhaken bij het initiatief is van harte welkom. Ook particulieren kunnen deelnemen en hun deur openzetten. Wie meer informatie wil hebben, kan contact opnemen met het bureau van JongNL. Kijk op jongnl.nl of nachtvanhetdorp.nl
.

De NvhD is een activiteit van

Mede mogelijk gemaakt door de

Logo-provincie-limburg-wit

2024  Nacht van het dorp   vormgeving hoenenenvandooren